09:08, 13/08/2022

Dự án Champarama Resort & Spa thông báo về việc chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người dân

Căn cứ Thông báo số 826/TB-UBND ngày 27/10/2016, Thông báo số 317/TB-UBND ngày 18/04/2018

Dự án Champarama Resort & Spa thông báo về việc chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người dân

 

Căn cứ Thông báo số 826/TB-UBND ngày 27/10/2016, Thông báo số 317/TB-UBND ngày 18/04/2018, Thông báo số 1046/TB-UBND ngày 10/07/2019, Thông báo số 610/TB-UBND ngày 26/03/2020 và Thông báo số 615/TB-UBND ngày 30/06/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tính đến nay, công tác thực hiện việc thu hồi đất dự án đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

 

Theo đó, trung tâm quỹ đất thành phố Nha Trangđã phối hợp UBND phường Vĩnh Hòa tiến hành mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên một số trường hợp đến nay chưa liên lạc được do không có mặt tại địa phương hoặc địa chỉ liên hệ không cụ thể. 
 

Do đó, UBND thành phố Nha Trang ra thông báo và đ nghị các hộ gia đình, cá nhân theo danh sách sau đây liên hệ với UBND phường Vĩnh Hòa hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (9A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thời gian: Từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 25/08/2022 (trong giờ hành chính)để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định. Cụ th

 

1. Ông Phạm Văn Biệt (thửa đất 71; tờ số 03; diện tích: 47,4 m2), CMND: 225010046, Thường trú31 Phú Đức - Đông Bắc - Vĩnh Hòa, tp Nha Trang.

 

2. Ông Huỳnh Văn Đức (thửa đất 72; tờ số 03; diện tích: 52,7 m2), CMND 225101448, Thường trú: 131/10 đường 2/4, Vạn Thắng, tp Nha Trang.

 

3. Ông Tôn Thất Vũ Dương, bà Trần Thị Minh Huê (CMND: 241231693, Thường trú: Ea Đrăng, Ea Hleo, Đăk Lăk) (thửa đất số 37; tờ bản đồ 03; diện tích 193,1 m2)

4. Ông Tạ Hùng Cường (thửa đất 51; tờ số 04; diện tích 89,5 m2), CCCD số: 001075011118Thường trú: Thôn Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội;

 

5. Ông Trần Đình Hồng (thửa đất 50; tờ số 04; diện tích 57,3 m2), CMND số 111100169, Thườngtrú: Văn Bình, Thường Tín, Hà Tây

 

6. Ông Nguyễn Văn Hưng (thửa đất 03; tờ số 05; diện tích 45,8 m2Ô, CMND 225396095, Thườngtrú: Thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn, Khánh Hòa.

 

7. Bà Trần Thị Chuyên (thửa đất 27; tờ số 04; diện tích 65,9 m2), CMND: 225036392, Thường trú: Hạp Phú, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa.

 

8. Ông Nguyễn Văn Tuyển (thửa đất 57; tờ số 03; diện tích 163,2 m2), CMND: 160813576, tạm trú: Tổ 14, Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, tp Nha Trang. 
 

Sau thời gian nêu trên, nếu các hộ gia đình, cá nhân nêu trên không liên hệ nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì UBND thành phố Nha Trang sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.