11:12, 01/12/2021

Thông báo về việc sự cố tuyến ống D400, 500 cầu Hà Ra

Do ảnh hưởng của mưa lũ, hôm nay (01/12/2021), tuyến ống cấp nước D400, 500 tại khu vực cầu Hà Ra bị sự cố. Đây là một trong những tuyến ống chính đảm bảo cung cấp nước cho thành phố Nha Trang. Do đó, Công ty xin thông báo khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra nước bị yếu, một số nơi không có nước.
 

THÔNG BÁO
Về việc sự cố tuyến ống D400, 500 cầu Hà Ra
                  
Kính gửi:  Quý khách hàng
           
Do ảnh hưởng của mưa lũ, hôm nay (01/12/2021), tuyến ống cấp nước D400, 500 tại khu vực cầu Hà Ra bị sự cố. Đây là một trong những tuyến ống chính đảm bảo cung cấp nước cho thành phố Nha Trang. Do đó, Công ty xin thông báo khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang từ cầu Hà Ra trở ra nước bị yếu, một số nơi không có nước.
 
Công ty đang tập trung nguồn lực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất có thể. Kính mong Quý khách hàng thông cảm.
 
Sau khi sự cố được khắc phục, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.