10:11, 30/11/2021

Tin buồn của gia đình đồng chí Võ Mậu

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Võ Mậu, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1928.


Quê quán: xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Tham gia cách mạng: Tháng 8 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 19 tháng 5 năm 1949.


Trú tại: 110 Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Chiến thắng hạng II, III.


- Huân chương Chiến thắng hạng III.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Nhì.


- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Võ Mậu đã từ trần vào hồi: 18 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2021.


Hưởng thọ: 93 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 110 Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 9 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2021.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 10 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2021.


Lễ truy điệu lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2021.


Lễ di quan lúc: 14 giờ, ngày 01 tháng 12 năm 2021.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG