11:11, 16/11/2021

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ Đẳng sâm (Codonopsis javnica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương - Lâm Đồng",

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ Đẳng sâm (Codonopsis javnica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương - Lâm Đồng”,


Ngành: Công nghệ sau thu hoạch


Mã số: 9540104,


Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thăng Long


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2021,


Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/cit-eupc-vkp)


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự.