10:11, 10/11/2021

Tin buồn của gia đình đồng chí Phạm Ngọc Chánh

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Phạm Ngọc Chánh, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1928.


Quê quán: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Tham gia cách mạng: Tháng 1 năm 1946.


Ngày vào Đảng: Ngày 25 tháng 4 năm 1947.


Trú tại: 15 Trần Văn Ơn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Phạm Ngọc Chánh đã từ trần vào hồi: 17 giờ 10 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2021.


Hưởng thọ: 94 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 15 Trần Văn Ơn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2021.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2021.


Lễ di quan lúc: 6 giờ 30, ngày 12 tháng 11 năm 2021.


An táng tại Nghĩa trang Khổng học.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG