03:11, 23/11/2021

Thông báo về việc ghi chỉ số đồng hồ nước kỳ tháng 11/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc ghi chỉ số nước tại nhà khách hàng thuộc các khu cách ly y tế gặp khó khăn. Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, công ty xin thông báo:
 

THÔNG BÁO
Về việc ghi chỉ số đồng hồ nước kỳ tháng 11/ 2021
 
Kính gửi: Quý khách hàng
 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc ghi chỉ số nước tại nhà khách hàng thuộc các khu cách ly y tế gặp khó khăn. Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, công ty xin thông báo:
 
      1. Từ ngày 20 - 27/11/2021, công ty tiến hành ghi chỉ số nước kỳ tháng 11/2021. Đối với những khách hàng trong các khu cách ly y tế tại dân cư, kính đề nghị quý khách hàng vui lòng báo chỉ số nước hoặc chụp ảnh đồng hồ nước, gửi cho nhân viên ghi thu. Tên và số điện thoại liên hệ của nhân viên ghi thu được in trên hóa đơn tiền nước; 
 
       2. Sau ngày 25/11/2021, nếu không nhận được phản hồi của khách hàng, công ty xin phép được tạm tính số m3 nước sử dụng tháng 11/2021 bằng số nước khách hàng sử dụng trong tháng trước liền kề.
 
          Kính đề nghị quý khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước sau đồng hồ và đối soát kết quả chỉ số nước tạm tính. Trường hợp có bất thường xảy ra, đề nghị chủ hợp đồng nước liên hệ với công ty để phối hợp giải quyết.
 
    Công ty xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!