11:11, 24/11/2021

Thông báo về kế hoạch đấu nối ống Dn300 đường Trường Sa, Lý Nam Đế, Võ Thị Sáu

      

THÔNG BÁO
Về việc kế hoạch đấu nối ống Dn300 đường Trường Sa, Lý Nam Đế, Võ Thị Sáu
                  
Kính gửi:   Quý Khách hàng
 
           Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành cải tạo, đấu nối ống Dn300 đường Trường Sa, Lý Nam Đế, Võ Thị Sáu. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước tại các khu vực sau:
 
1. Đường Trường Sa;
 
2. Đoạn đường Võ Thị Sáu (từ đường Trường Sa đến đường Tô Hiệu);
 
3. Phía Nam đường Phước Long (từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Lộ Trạch);
 
4. Đường Chế Lan Viên, Đông Phước, Tân Phước, Tân Hòa, Tân Hải (phường Vĩnh Trường).
Thời gian: Từ 20 giờ - 23 giờ ngày thứ Sáu (26/11/2021);
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.