09:09, 02/09/2020

Thông báo kế hoạch sửa chữa ống Dn 400 tại đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành sửa chữa đoạn ống Dn 400, đường Lương Định Của (đoạn trường Trung học cơ sở Cao Thắng), xã Vĩnh Ngọc. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:

Thông báo về việc kế hoạch sửa chữa ống Dn 400 tại đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành sửa chữa đoạn ống Dn 400, đường Lương Định Của (đoạn trường THCS Cao Thắng), xã Vĩnh Ngọc. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:


Thời gian: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 04/9/2020;


Địa điểm: xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc;


Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành sửa chữa, súc xả, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực trên và khu vực đường trung tâm xã Vĩnh Thạnh, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.