09:09, 08/09/2020

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu đa dạng di truyền và các thông số di truyền theo tính trạng tăng trưởng phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798)", Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu đa dạng di truyền và các thông số di truyền theo tính trạng tăng trưởng phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798)”, Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.


Mã số: 9620301,


Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hùng.


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2020, Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.