09:09, 03/09/2020

Công an Thành phố Cam Ranh thông báo

Hiện nay, Công an thành phố Cam Ranh đang tiến hành xác minh, giải quyết 66 (sáu mươi sáu) phương tiện giao thông do không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

Công an Thành phố Cam Ranh thông báo

Hiện nay, Công an thành phố Cam Ranh đang tiến hành xác minh, giải quyết 66 (sáu mươi sáu) phương tiện giao thông do không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

Thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các phương tiện giao thông có trong danh sách (đính kèm) đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến Công an thành phố Cam Ranh để được xem xét, giải quyết.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, không có ai đến liên hệ giải quyết thì Công an thành phố Cam Ranh sẽ làm thủ tục tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

 

STT

Biển số

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Màu sơn

Số loại

Xe Hai bánh

 

 

 

 

1

49N7-6501

VLF1P50FMH-1☆70013336☆

RL1WCHPUM7B413336

Không rõ

Không rõ

2

79U1-6583

5C63-157965

RLCS5C6308Y157965

YAMAHA-ĐEN BẠC

5C63

3

79U1-2203

VLFPD1P52FMH-3☆5A1C4401☆

RPDWCHCPD5AOC4401

LUXARI-ĐEN BẠC

110

4

79U2-6704

VHLFM152FMH-V01121597

RMNWCHSMN9H0021597

Không rõ-BẠC

110E

5

79U2-2929

VUMYG150FMH195571

RL7WCH1UM7P001571

STREAM-ĐỎ ĐEN

EX110

6

79U2-8599

VTT36JL1P52FMH035400.???

RRKWCH2UMAXC35400

VVAV-TRẮNG ĐEN

110E

7

79K2-2582

LF1P53FMH☆Y0008147☆

FT110☆20008587☆

WAYTHAI-XANH

HA110

8

79K2-8446

LC152FMH☆Y0448777☆

WC110☆200120676☆

WELCOME- XÁM

110

9

79K5-6023

1P50FMG-3☆10312725☆

SK không xác định được

HONLEI- ĐEN

100

10

79K7-3225

1P53FMH☆10273821☆

MG110☆28011526☆

SUPRISEBEST-XANH

110

11

79F2-0603

GT608695

VDNFM100AQ608695

MAGIC-ĐEN

100

12

79F2-3764

HD1P53FMH☆Y0177651☆

WE110ÚY0000690Ú

Không rõ

Không rõ

13

79F4-8986

016463

SK không xác định được

SANYANG-ĐỎ

70

14

79F6-2573

VMSACB-H057467

RLGSC10KHBH057467

Không rõ

Không rõ

15

79U1-2762

HC09E-5529967

RLHHC090X7Y430627

WAVE-ĐEN

KVRL

16

79L5-6085

HY717377

VDNFM90A4S717377

ANGEL-ĐEN

90

17

79L6-2536

VHLFM152FMH-V203558

RMNWCHEMN6H003558

Không rõ-

XANH ĐEN

110

18

79L4-8370

1P50FMG-3☆10420399☆

SK không xác định

Không rõ

Không rõ

19

79C1-065.29

VLF1P50FMG-3☆50045697☆

VTADCG074TA-003467

DELIGHT-ĐEN

100

20

79C1-201.46

RPKFM1P52FMH00050601

RPKDCH7PKEH000604

DAEHAN-ĐEN

110

21

79N1-0645

1P52FMH-3☆201892...4☆

…PCH0032H001399

HALONG-XANH

110

22

79N3-3021

VDG1P52FMH☆010840☆

VDGWCH013DG☆010840☆

XIONGSHI-XANH

110

23

79N4-0264

VTT1P52FMH☆104036☆

VTTWCH022TT☆104036☆

MAIESTY-XANH

110

24

79N9-6709

LC152FMH☆00378350☆

RMNDCG2MN5H000062

Không rõ

Không rõ

25

79Z1-042.11

VTT48JL1P52FMH005074

YX110☆200028006☆

Không rõ

Không rõ

26

79Z1-127.44

LC150FMG☆01548563☆

NJ10020016107

Không rõ

Không rõ

27

79C1-026.04

VZS152FMH070531

RNAWCHENA61070531

Không rõ

Không rõ

28

79K3-9772

VSA1P50FMG-3☆008280☆

Không xác định được

Không rõ

Không rõ

29

59N2-53601

F122-TH218317

BF12A-TH120883

SUZUKI-BẠC

RGV

30

49T8-1471

VTT1P50FMG☆154438☆

VTTPCG022TT☆154438☆

Không rõ

Không rõ

31

51X3-6981

57382FT

C50YJ08…4

Không rõ

Không rõ

32

60T6-4424

1P52QMI☆0007355☆

Không xác định được

FASHION-XÁM

C125

33

60S3-0423

VMESE1221575

RLGSB10AD4H221575

BOSS-NÂU

C100

34

78F8-3439

1P50FMG-3☆10554373☆

LF3XCG4C21Y554373

DAME-NÂU

100

35

85V5-1951

VHLFM152FMH-V00103955

RMNDCH5MN8H003955

Không rõ-ĐEN

110

36

Không BS

LC152FMG-1-A☆01523552☆

NJ10020015C68

FANLIM-NÂU

100

37

79L4-4486

VLF1P52FMH-3☆60093730☆

RPAWCH8UM6A093730

CHITUMA-ĐỎ ĐEN

110

Xe Ba bánh

 

 

 

 

38

60Y2-3752

LX162NKPC037666

Không có

LONCIN-XANH

 

39

61L6-5319

000343

2000343

LONCIN-XANH

 

40

61L6-6237

LX162MKQCO-60123

Không có

YINXIANG

 

41

61L6-1817

005443

Không có

YINXIANG-XANH

 

42

61L7-0159

LX162MK-QA018428

Không có

LONCIN-XANH

 

43

60Y3-7217

162MK213000644

Không có

YINXIANG-XANH

 

44

60Y2-9307

LX162MK-10PC044466

Không có

LONCIN-XANH

 

45

60Y3-1107

21K001533

Không có

YINXIANG-XANH

 

46

60Y3-2087

000034

HKZ0009432

YINXIANG

 

47

60Y2-0135

162MK21G202154

SKHKZ002154

LONCIN-XANH

 

48

60Y3-6319

162MK21H008807

HKZ008807

LONCIN-XANH

 

49

60Y3-3178

162MK21K004068

004068

LONCIN-XANH

 

50

61L7-4379

21G010754

HKZ010754

LONCIN-XANH

 

51

61L7-2619

162MK21F07376

HKZ017376

LONCIN-XANH

 

52

60Y2-3724

162MK21G012556

HKZ012556

LONCIN-XANH

 

53

61L7-3915

162MK21F015312

HKZ1C009606

LONCIN-XANH

 

54

61L6-1755

LX162MKSC016377

Không có

YINXIANG-XANH

 

55

Không có

88103291

1785000257

YINXIANG-XANH

 

56

Không có

IJ003614

Không có

YINXIANG-XANH

 

57

Không có

162FMK-22LX09128

Không có

LONCIN-XANH

 

58

Không có

LX162MK10P0024559

Không có

YINXIANG-XANH

 

59

Không có

00320085

Không Có

LONCIN-XANH

 

60

Không có

1F016964

016964

YINXIANG-XANH

 

61

Không có

013783

162MK-21F

YINXIANG-XANH

 

62

Không có

004867

HKZ-004867

LONCIN-XANH

 

63

Không có

021423

2016901

YINXIANG-XANH

 

64

Không có

MKQC007154

Không có

LONCIN-XANH

 

65

Không có

126MK1F008365

Không có

LONCIN-XANH

 

66

Không có

C7OE-3170609

Không có

Ba Gác