Thông báo về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch

Thứ Tư, 06/06/2018, 23:37 [GMT+7]

Kế hoạch Về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang được thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án.


Ngày 01/9/2016 UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 756/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ cho việc di dời mồ mả vắng chủ đã được Tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định, được Hội đồng bồi thường thông qua và UBND thành phố Nha Trang phê duyệt kinh phí. Nhằm mục đích thông tin đến người dân trên toàn tỉnh được biết thời gian di dời mồ mả vắng chủ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Cụ thể như sau:


Thời gian: thực hiện trong thời gian 05 ngày, từ ngày 11-15/6/2018.


Địa điểm: Tại Nghĩa Trang Lò Gạch, phường Ngọc Hiệp.


Địa điểm cải táng: Ô linh cốt tại Nhà hỏa táng Nghĩa Trang Phía Bắc.


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa kính thông báo.
 

.

các thông tin tiện ích