Thông báo

Chủ Nhật, 27/05/2018, 23:03 [GMT+7]

THÔNG BÁO CÔNG KHAI


Việc chuyển giao công trình BT dự án Ký túc xá Trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa


Dự án BT Ký túc xã Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 5/2/2016 với tổng mức đầu tư là 80.731.000.000 đồng.


Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng 2 khối Ký túc xá (nhà 4 tầng với 94 phòng – 364 học viên); Nhà ăn học viên và các hạng mục phụ trợ khác gồm: Nhà xe học viên; Sân trường nội bộ; Cấp thoát nước ngoài nhà; Điện ngoài nhà; Cây xanh; Chống mối; Trạm biến áp 560KV-22/0.4KV và Thiết bị dự án.


Địa điểm: Trong khuôn viên khu đất xây dựng mới Trường Chính trị, khu Quy hoạch bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng,TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền.


Dự án được khởi công ngày: 25-6-2016


Thời gian chuyển giao dự án: 7-5-2018


Đơn vị nhận chuyển giao dự án: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.


Giá trị dự án BT chuyển giao tạm tính: 63.580.511.058 đồng (giá trị dự án BT chính thức là giá trị sau khi được cấp thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).


Công nợ còn lại (tạm tính): 9 tỷ đồng


Thời gian thanh lý Hợp đồng BT (dự kiến): Tháng 8/2018.

.

các thông tin tiện ích