10:04, 02/04/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 09/3/2023, Công ty TNHH Xây dựng cơ điện Đăng Dương; Mã số thuế: 4201885984; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 21 tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 09/3/2023, Công ty TNHH Xây dựng cơ điện Đăng Dương; Mã số thuế: 4201885984; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 21 tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 15/3/2023, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Chơn Long; Mã số thuế: 4201747906; Địa chỉ: Thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 17/3/2023, Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Quang Cường; Mã số thuế: 4201473028; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/2 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 17/3/2023, Công ty Cổ Phần VLXD và Dịch Vụ Vận Chuyển Khánh Hà; Mã số thuế: 4201657931; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 17/3/2023, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Đại Việt; Mã số thuế: 4200709231; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Tân, Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Công ty Cổ phần Xây dựng & Sản xuất Thương mại Tân Lộc Khánh. Mã số thuế: 4201582820; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chưa đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty không được sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


7. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Định Tường; Mã số thuế: 4201171186; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 Pi Năng Xà A, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chưa đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 21/3/2023, Công ty không được sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Định Tường sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


8. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201593318; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chưa đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 21/3/2023, Công ty không được sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).