12:03, 08/03/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH DV Xây dựng Lan Huy; Mã số thuế: 4201898006; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 5/19 Chế Lan Viên, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH DV Xây dựng Lan Huy; Mã số thuế: 4201898006; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 5/19 Chế Lan Viên, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hoàng Phát; Mã số thuế: 4201723863; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 1088, ô 22 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nguyên Khang; Mã số thuế: 4201651552; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: LK 43, Lô 25 khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


4. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH Quang Tuân; Mã số thuế: 4200648684; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 Đường Phong Châu, Đất lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


5. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH TM DV Hoàng Trinh NT; Mã số thuế: 4200658234; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 220 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


6. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hòa; Mã số thuế: 4201624816; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 20 Phước Tường, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


7. Kể từ ngày 01/3/2023, Công ty TNHH Vận Tải Hồng Phú Gia; Mã số thuế: 4201731688; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


8. Kể từ ngày 02/3/2023, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Điện nước Nam Mập; Mã số thuế: 4201916752; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 215 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


9. Kể từ ngày 01/3/3/2023, Công ty TNHH TM & DV Hoàng Gia Nha Trang; Mã số thuế: 4201793500; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 172/8 Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.