11:02, 24/02/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 16/02/2023, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú; Mã số thuế: 4201087061; Địa chỉ: Quốc lộ 1, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 16/02/2023, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú; Mã số thuế: 4201087061; Địa chỉ: Quốc lộ 1, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 20/02/2023, Công ty TNHH Xây dựng Trường An; Mã số thuế: 4200477005; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 4B Huỳnh thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Trường An sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 17/02/2023, Công Ty TNHH Thương mại và Xây dựng Điện nước Nam Mập; Mã số thuế: 4201916752; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 215 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 10/02/2023, Doanh nghiệp tư nhân Hai Lúa; Mã số thuế: 4201158315; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 4, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 14/02/2023, Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI; Mã số thuế: 4200777249; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.