10:01, 02/01/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần Kinh doanh Xăng dầu Khánh Linh; Mã số thuế: 0312481411; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25 Vũ Xuân Thiều, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Xăng dầu Khánh Linh sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

1. Kể từ ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần Kinh doanh Xăng dầu Khánh Linh; Mã số thuế: 0312481411; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25 Vũ Xuân Thiều, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Xăng dầu Khánh Linh sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 20/12/2022, Công ty TNHH Vương Phát CR179; Mã số thuế: 4201930789; Địa chỉ: Số 1669 Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Vương Phát CR179 sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 20/12/2022, Công ty TNHH Đại Lâm Cam Ranh; Mã số thuế: 4200474276; Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Đại Lâm Cam Ranh sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


4. Kể từ ngày 08/12/2022, Công ty TNHH Thương Mại Quốc Di; Mã số thuế: 4201280611; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4 Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

5. Kể từ ngày 08/12/2022, Công ty TNHH TM DV & Phát Triển Công Nghệ LTT; Mã số thuế: 4201796452; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 Dương Quảng Hàm, Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần Thủy sản Xanh Nha Trang; Mã số thuế: 4200356699; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản Xanh Nha Trang sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


7. Kể từ ngày 26/12/2022, Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh; Mã số thuế: 4200436898; Địa chỉ: 336B cây số 3, Quốc lộ 1, phường Cam Phú, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


8. Kể từ ngày 28/12/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ta68; Mã số thuế: 4201623812; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


9. Kể từ ngày 14/12/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Phúc Hoàng Vinh; Mã số thuế : 4201686971; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số1771 Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


10. Kể từ ngày 15/12/2022, Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh VIET PHAT CONTRACTOR; Mã số thuế : 4201914346; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 21 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


11. Kể từ ngày 22/12/2022, Công ty TNHH Truyền thông Bạch Kim M.V.P - Chi nhánh Nha Trang; Mã số thuế: 0105449723-002; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: tầng 3, Trung tâm thương mại Nha Trang Center, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


12. Kể từ ngày 27/12/2022, Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh; Mã số thuế: 4200436898; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 336B Cây số 3, Quốc lộ 1, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


13. Kể từ ngày 28/12/2022, Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh; Mã số thuế : 4200322107; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Số 2, Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.