11:02, 15/02/2023

Cục Thuế thông báo về việc báo giá gói thầu "Thay thế linh kiện máy photocopy thuộc Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa".

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu thay thế linh kiện máy Photocopy thuộc Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa với yêu cầu cụ thể như sau: 

CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc báo giá gói thầu “Thay thế linh kiện máy photocopy thuộc Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa”.


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu thay thế linh kiện máy Photocopy thuộc Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa với yêu cầu cụ thể như sau:


I. Thông tin về linh kiện cần thay thế:


Vui lòng truy cập theo đường link: https://tinyurl.com/2qlokqyc hoặc mục “Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công” trên Website https://khanhhoa.gdt.gov.vn


II. Yêu cầu về thư báo giá:


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “Báo giá thay thế linh kiện máy Photocopy thuộc CCT Khu vực Tây Khánh Hòa”.


Báo giá phải bao gồm các thông tin: Giá (đã bao gồm thuế, phí, chi phí vật tư, chi phí lắp đặt, các chi phí liên quan khác nếu có), thời gian bảo hành, xuất xứ hàng hóa, năm sản xuất.


Thời gian nhận báo giá: chậm nhất ngày 20/02/2023 tính theo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến.


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá về Cơ quan Cục Thuế qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Cục Thuế.


Địa chỉ nhận báo giá: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.