11:03, 17/03/2023

Mất giấy tờ

Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Thanh, Pháp danh: Thiện Trang, hiện là đại diện Chùa Vương Xá, địa chỉ: 44-46 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng tháng 2-2023, trên đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, tôi có đánh rơi 1 tập hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Thửa đất số 290, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: 44 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang,

Mất giấy tờ


Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Thanh, Pháp danh: Thiện Trang, hiện là đại diện Chùa Vương Xá, địa chỉ: 44-46 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng tháng 2-2023, trên đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, tôi có đánh rơi 1 tập hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Thửa đất số 290, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: 44 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, diện tích: 114,2m2, mục đích sử dụng: Đất tôn giáo; Thửa đất 289, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: 46 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, diện tích: 43,2m2, mục đích sử dụng: Đất tôn giáo.


Vậy, ai nhặt được xin liên hệ địa chỉ trên, số điện thoại: 0987.314103.