10:12, 22/12/2020

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 27/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000201 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm, mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 27/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000201 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm, mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/11P, từ số 0000127 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Minh, mã số thuế: 4201216479, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2, thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0000136 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Quang Thịnh KH, mã số thuế: 4201460759, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 15/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000050 đến số 0000100 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159, địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/11/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/16P, từ số 0079623 đến số 0079650 của Bà Phan Thị Thanh Kiều, mã số thuế: 4200117690, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 11/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/19P, số 0000008 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Miền Trung, mã số thuế: 4201825544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 18/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BE/18E, từ số 0000029 đến số 0000300 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Beecons, mã số thuế: 4201807270, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 23/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049538 đến số 0049550 của Công Ty TNHH Ngọc Minh Ánh, mã số thuế: 4201378092, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Linh Thương, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, số 0003453 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 04/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0000136 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Quang Thịnh KH, mã số thuế: 4201460759, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 09/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn BB/17P, từ số 0000229 đến số 0000500 của Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát triển NBB, mã số thuế: 4201439838, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 10/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049026 đến số 0049027 của Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 11/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003454 đến số 0003455 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.