10:11, 13/11/2020

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 08/10/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT0/001, ký hiệu hóa đơn YR/20E, từ số 0000002 đến số 0000300 của Công ty TNHH Jade Royal, mã số thuế: 4201740121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 3 khu K, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 08/10/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT0/001, ký hiệu hóa đơn YR/20E, từ số 0000002 đến số 0000300 của Công ty TNHH Jade Royal, mã số thuế: 4201740121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 3 khu K, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 27/10/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0030205 đến số 0030250 của Ông Huỳnh Cường, mã số thuế: 4201171997, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 08/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TD/20P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Thành Danh, mã số thuế: 4201213703, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 16, tổ 10 thôn Cư Thạch, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000057 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Diên Khánh, mã số thuế: 4201683829, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số nhà 14, thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 12/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MP/14P, từ số 0003467 đến số 0005000 của Công ty TNHH Mỹ Phượng Khánh Hòa, mã số thuế: 4200509828, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 210 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 22/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn ND/18P, từ số 0000056 đến số 0001000 của Công ty TNHH Nam Dương KH, mã số thuế: 4200612416, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 22/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn KH/16T, từ số 0006691 đến số 0007000 của Công ty TNHH Ô Tô Quyết Thắng Khánh Hòa, mã số thuế: 4201631901, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 26/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000071 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T.H.M&E, mã số thuế: 4201701203, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 112 đường 2/4, tổ 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.