10:09, 23/09/2020

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 07/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AL/18P, từ số 0085378 đến số 0085400 của Ông Lê Minh Long, mã số thuế: 8089699012, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59 tổ 2 thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

1. Kể từ ngày 07/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AL/18P, từ số 0085378 đến số 0085400 của Ông Lê Minh Long, mã số thuế: 8089699012, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59 tổ 2 thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 09/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0001407 đến số 0002500 của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Nha Trang Island, mã số thuế: 4201564525, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2, xóm Núi, Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 09/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000195 đến số 0000250 của Công ty TNHH tư vấn Giải pháp Công nghệ thông tin, mã số thuế: 4201685544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 50-đường 19/5, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 18/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000057 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Diên Khánh, mã số thuế: 4201683829, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số nhà 14, thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 18/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn ND/18P, từ số 0000056 đến số 0001000 của Công ty TNHH Nam Dương KH, mã số thuế: 4200612416, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 18/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TD/20P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Thành Danh, mã số thuế: 4201213703, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 16, tổ 10 thôn Cư Thạch, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 18/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0068044 đến số 0068050 của Công ty TNHH Xây dựng Kim Phụng, mã số thuế: 4201729600, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số nhà 249 tổ 13, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 31/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000406 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Trí 79, mã số thuế: 4200904680, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 145/1 Quốc lộ 1A, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 04/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, số 0000045 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 10/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT0/001, ký hiệu hóa đơn LS/19E, từ số 0000015 đến số 0000300 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Leadership, mã số thuế: 4201727804, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 Nguyễn Thiện Thuật-G.05, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 15/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000036 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.