Thông báo về việc mất hồ sơ, tài liệu

Thứ Tư, 23/09/2020, 22:03 [GMT+7]

Thông báo về việc mất hồ sơ, tài liệu


Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:


Phiếu thu tiền số: 0001316147; 0001316148; 0001316149; 0001316150;


Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:


Phòng Nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam


Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39149100.


Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích