10:12, 08/12/2020

Thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân

Về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân 

Thông báo


Về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân

 

Để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho một số công tác trọng tâm của đơn vị trong thời gian đến theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (địa chỉ: 37 Lê Quý Đôn, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân kể từ ngày 05-12-2020 để tiến hành sửa chữa.