Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu

Thứ Ba, 25/06/2019, 22:01 [GMT+7]

Thông báo


Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:


Phiếu thu tiền số: 0000864046; 0000864047; 0000864048;0000864049; 0000864050


Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:


Phòng nghiệp vụ, Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam


Tầng 14, số 81 – 85 Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


Điện thoại: (08) 39149100


Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích