07:01, 11/01/2023

Bố cáo thành lập Công ty Luật TNHH Nguyễn Hữu Trường


- Địa chỉ: 46/35 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  

 

BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN HỮU TRƯỜNG


- Địa chỉ: 46/35 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


- Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0112/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/12/2022. Mã số thuế: 4201969810.


- Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.


- Người đại diện theo pháp luật: Luật sư - Thạc sĩ Luật học Nguyễn Hữu Trường.


Chức vụ: Giám đốc


- Điện thoại: 0983.914573