11:10, 11/10/2022

Công ty Luật TNHH MTV Phát triển Khánh Hòa Bố cáo thành lập công ty


Tên công ty: Công ty Luật TNHH MTV Phát triển Khánh Hòa


Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0106/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 27/9/2022.


Địa chỉ: 08 Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 

BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY


Tên công ty: Công ty Luật TNHH MTV Phát triển Khánh Hòa


Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0106/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 27/9/2022.


Địa chỉ: 08 Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Số điện thoại: 0989446303


Người đại diện theo pháp luật: Lê Phương Toàn.