11:04, 01/04/2022

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang thông báo thành lập trụ sở phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp

Tên và địa điểm: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG - PHÒNG GIAO DỊCH VÕ NGUYÊN GIÁP

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG THÔNG BÁO THÀNH LẬP TRỤ SỞ PHÒNG GIAO DỊCH VÕ NGUYÊN GIÁP

1. Tên và địa điểm: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG - PHÒNG GIAO DỊCH VÕ NGUYÊN GIÁP


- Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: (0258) 3905879 - (0582) 3905079


2. Thời gian chính thức hoạt động với địa điểm mới: Từ ngày 28/3/2022


3. Ngành nghề hoạt động:


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Nha Trang thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; Bảo lãnh; Dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của Ngân hàng…


HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH