11:01, 14/01/2022

Bố cáo thành lập doanh nghiệp Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Tầng 2, số 442 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0825828687


Trưởng chi nhánh:


Họ và tên: Đặng Quang Việt Nam/Nữ: Nam Sinh ngày 16/8/1981

BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHÚC THỊNH - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA


Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Tầng 2, số 442 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0825828687


Trưởng chi nhánh:


Họ và tên: Đặng Quang Việt Nam/Nữ: Nam Sinh ngày 16/8/1981


Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2136/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 22/2/2018.


Thẻ đấu giá viên số: 97/ĐGV do Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 9/3/2018.