10:10, 22/10/2021

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư Trần Văn Minh

Địa chỉ trụ sở: 112 đường Tô Hiệu, P.  Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 091 4074428 - 0258 3884759; Email: tranvanminhvksnt@gmail.com.
 

Địa chỉ trụ sở: 112 đường Tô Hiệu, P.  Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 091 4074428 - 0258 3884759; Email: tranvanminhvksnt@gmail.com.
 
Người đại diện theo pháp luật: Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Văn Minh; CCCD: 035059002868.
 
Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 16156/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/11/2018.
 
Thẻ luật sư số: 14266/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 8/5/2019.
 
Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0096/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/9/2021.
 
Lĩnh vực hoạt động: Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp; Tư vấn pháp luật; Đại diện cho khách hàng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.