11:06, 25/06/2021

Thông báo đấu giá "Quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe đạp, xe máy 02 bánh trong khuôn viên bệnh viện"

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đấu giá "Quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe đạp, xe máy 02 bánh trong khuôn viên bệnh viện" với những nội dung sau

THÔNG BÁO 

V/v đấu giá “Quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe đạp, xe máy 02 bánh trong khuôn viên bệnh viện”
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đấu giá “Quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe đạp, xe máy 02 bánh trong khuôn viên bệnh viện” với những nội dung sau:
 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
2. Tài sản đấu giá: “Quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe đạp, xe máy 02 bánh trong khuôn viên bệnh viện”
 
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 
6. Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng/ 01 tháng (Một trăm tám mươi triệu đồng/01 tháng)
 
7. Tổng giá khởi điểm: 2.160.000.000 đồng/12 tháng (Hai tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng)/12 tháng
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ Công ty đấu giá Hợp danh Thiên Long. Địa chỉ: 15 Trần Khánh Dư  - Nha Trang - Khánh Hòa hoặc  ĐT: 0258.3887458 để được hướng dẫn chi tiết.
 
Trân trọng./.