09:01, 10/01/2021

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Phạm Văn Thông

Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông được thành lập theo Quyết định số 3353/QĐ- UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.


Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ ngày 08/01/2021 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Đông Môn 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0903 514 232.

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng


Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông được thành lập theo Quyết định số 3353/QĐ- UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.


Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ ngày 08/01/2021 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Đông Môn 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0903 514 232.


Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông gồm có:


1. Ông Phạm Văn Thông, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2265/QĐ-BTP ngày 09/11/2017. Điện thoại: 0903 514 232.


2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 282/QĐ-BTP ngày 17/02/2020. Điện thoại: 0905 184 195.


8Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông chính thức hoạt động từ ngày 12/01/2021.