06:04, 12/04/2022

Bố cáo thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa

 Căn cứ công văn chấp thuận của NHNN số 230/KHH-TTGSNH của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh.

. Quyết định SHB số 01/QĐ-HĐQT ngày 5/1/2022 v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa

BỐ CÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD VẠN NINH TRỰC THUỘC SHB CHI NHÁNH KHÁNH HÒA


 Căn cứ công văn chấp thuận của NHNN số 230/KHH-TTGSNH của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh.


. Quyết định SHB số 01/QĐ-HĐQT ngày 5/1/2022 v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa


Ngân hàngTMCP Sài Gòn - Hà Nội xin trân trọng thông báo thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa như sau:


1. Tên Phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Phòng giao dịch Vạn Ninh


2. Địa điểm cũ: Số 324 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa


3. Địa điểm mới: Số 339 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa


4. Điện thoại: 0258. 3 913978


5. Số giấy phép ĐKKD: 1800278630-053 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 5/4/2022


6. Người đại diện: Trương Nhật Nguyên - Giám đốc Phòng giao dịch