Bố cáo thành lập Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. tại Việt Nam

Chủ Nhật, 16/10/2022, 23:11 [GMT+7]

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. TẠI VIỆT NAM


- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. tại Việt Nam


- Số: 56-00013-01 cấp ngày 11 tháng 10 năm 2022 do Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cấp.


- Địa chỉ: Tầng 5, 50Bis Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Ngày bắt đầu hoạt động: 01/11/2022.

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 35 giây...