10:01, 15/01/2018

Công ty TNHH Gia Hợp Nha Trang Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 41 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201559444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 4/6/2013

BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Gia Hợp NT


Địa chỉ: 41 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201559444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 4/6/2013.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.