Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Hai, 01/01/2018, 22:48 [GMT+7]

BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ PHƯỚC TÂN


Địa chỉ: 22 Cao Bá Quát, P. Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã số: 0034-NT do UBND TP. Nha Trang cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/6/2012


Hợp tác xã đang tiến hành làm thủ tục giải thể tự nguyện. 

.

các thông tin tiện ích