Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15/10/2017, 21:10 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kôn Trang


Địa chỉ: 24 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa


Điện thoại: 0962398061


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201678089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 3/3/2016.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.
 

.

các thông tin tiện ích