11:02, 15/02/2017

Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hoàng Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 17B Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ , TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3701000013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 25/2/2000.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hoàng


Địa chỉ: 17B Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ , TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3701000013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 25/2/2000.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.