10:01, 15/01/2018

Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Phát Tài bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 07 Tăng Bạt Hổ, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201645372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 28/5/2015.

BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Phát Tài


Địa chỉ: 07 Tăng Bạt Hổ, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201645372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 28/5/2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.