13:27, 14/05/2024

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 07/5/2024, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DCons; Mã số thuế: 4201774561; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 22 Sông Cái, thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 10 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/5/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư T-COM; Mã số thuế: 4201942833; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 2, Lô đất số 33-TT2, Khu nhà ở gia đình Quân đội K98-NT, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 15 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/5/2024, Công ty Cổ phần Yết Kiêu; Mã số thuế: 4200926081; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 66 Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ ngày 07/5/2024, Công ty TNHH Đầu tư thương mại xây dựng Dũng Tuấn; Mã số thuế: 4201715887; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 14, Tây Nam, Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

5. Kể từ ngày 07/5/2024, Công ty TNHH Bảo vệ an ninh Nhất Nha Trang; Mã số thuế: 4201850068; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 449/1 đường 23 tháng 10, Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.