15:38, 09/04/2024

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2024 tại Cảng HKQT Cam Ranh 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2024 tại Cảng HKQT Cam Ranh 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2024 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:

(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-moi-mot-nam-2024-tai-cang-hkqt-cam-ranh)

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn phát hành hồ sơ chào giá: ngày 10  tháng 04 năm 2024

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10h 00 ngày 15 tháng 04 năm 2024

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Email: vanthu.cxr@acv.vn.

3. Thông tin liên hệ:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kế hoạch

- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch.

- Tel: 098.3735.799

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp, Quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Có số năm hoạt động tối thiểu: 05 năm

- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành toàn bộ về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt (thời gian tối thiểu thực hiện 12 tháng) với quy mô thực hiện ≥ 30.700 m2 (gửi kèm theo hợp đồng tương tự và hóa đơn VAT để chứng minh).

- Có cam kết cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về quy mô thực hiện, tần suất thực hiện và chất lượng dịch vụ theo quy định.

- Có cam kết thuốc và hóa chất xử lý có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, đúng mục đích và tác dụng sử dụng, có trong danh mục được cấp phép đăng ký lưu hành còn thời hạn bởi cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn liên quan theo quy định của pháp luật.