17:50, 02/04/2024

Tin buồn đồng chí Nguyễn Thắng Ân

TIN BUỒN

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN THẮNG ÂN, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Năm sinh: 1928.

Quê quán: phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia cách mạng: Tháng 10 năm 1945.

Ngày vào Đảng: Ngày 08 tháng 10 năm 1950.

Trú tại: số 9/11 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 * Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.

- Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.

Đồng chí NGUYỄN THẮNG ÂN đã từ trần vào hồi: 17 giờ 37 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Hưởng thọ: 97 tuổi.

Linh cữu đồng chí được quàn tại: số 9/11 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2024.

Lễ di quan lúc: 15 giờ, ngày 04 tháng 4 năm 2024.

Hỏa táng tại nghĩa trang phía Bắc.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG