15:01, 09/04/2024

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 30 phút 00 giây ngày 03/4/2024, Công ty TNHH Xây dựng Trường An; Mã số thuế: 4200477005; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 4B Huỳnh thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 15 giờ 00 phút 00 giây ngày 04/4/2024, Công ty TNHH XD Hoàng Mai; Mã số thuế: 4201662843; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ ngày 05/4/2024, Công ty Cổ phần Mỏ đá Hòn Cậu; Mã số thuế: 4201690079; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.