16:22, 28/11/2023

Lời cảm tạ của gia đình ông Đỗ Anh Tịnh

LỜI  CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  • Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa
  • Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
  • Đảng ủy, Ban giám đốc, các khoa, ban ngành, Trung tâm huấn luyện thực hành và huấn luyện  kíp tàu của Học viện Hải quân.
  • Bộ Tư lệnh Vùng 2, vùng 3, vùng 4 Hải quân…
  • Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, Hội bảo tồn di sản văn hóa du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa…
  • Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, chi bộ, Hội cựu chiến binh, tổ dân phố 2 Phước Trung,  phường Phước Long;
  • Hội cựu học viên  Học viện  quân chính Lê Nin, Hội cựu giáo chức trường Đại học Khánh Hòa…
  • Các cơ quan, đoàn thể, anh em đồng chí gần xa, các gia đình  thông gia và bạn bè thân hữu đã phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn và đưa tiễn cha, ông, cố chúng tôi là Đại tá ĐỖ ANH TỊNH; sinh năm: 1924; quê quán: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng, hưởng thọ 100 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong được sự thông cảm, lượng thứ.

                                                 Gia đình đồng đồng cảm tạ