23:07, 27/11/2023

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội thông báo:

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội (đoạn đi qua dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 6): 04 trường hợp / 04 thửa.

2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.

3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2023.

4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hòa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự./.