16:24, 27/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 11 giờ 30 phút 00 giây ngày 20/11/2023, Công ty Cổ phần Sen Quốc Tế; Mã số thuế: 4201580453; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 75 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 11 giờ 30 phút 00 giây ngày 20/11/2023, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bắc Sơn Hưng; Mã số thuế: 4201854577; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4 Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 11 giờ 30 phút 00 giây ngày 20/11/2023, Công ty TNHH Trần Anh Tiến; Mã số thuế: 4201835447; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 187 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 13 giờ 00 phút 00 giây ngày 20/11/2023, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thành; Mã số thuế: 4200455058; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.