10:09, 25/11/2023

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, Tp Nha Trang thông báo:

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội – đường 23/10, Tp Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: 

- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 34): 05 trường hợp / 05 thửa. 

2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp, tổ 2 Vĩnh Điềm và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa. 

3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2023.

4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hòa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự./.