16:05, 20/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9; Mã số thuế: 4200580651; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 16 giờ 15 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa; Mã số thuế: 4200536500; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 16 giờ 45 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Mỏ đá Hòn Cậu; Mã số thuế: 4201690079; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 15 giờ 30 phút 00 giây ngày 14/11/2023, Công ty Cổ phần ĐT-SX-TM-DV-XD Hưng Thịnh Phát; Mã số thuế: 4201653165; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: A11 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

5. Kể từ ngày 15/11/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Gia Hân NT; Mã số thuế: 4201891441; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 96/24 Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

6. Kể từ ngày 15/11/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Blue Việt; Mã số thuế: 4201652771; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 4, toà nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.