15:49, 17/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Xây dựng Xử lý nền móng Thành Công; Mã số thuế: 4201896425; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH ALIEN CONSULTING Nha Trang; Mã số thuế: 4201886579; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô số 2 hẻm 5m, Khu đô thị VCN Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Chế biến gỗ Thuận Lợi; Mã số thuế: 4201750112; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 125/19 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Thuận Hưng Thịnh; Mã số thuế: 4201741950; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 145/1 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Trang trí nội thất Minh Khôi; Mã số thuế: 4201238458; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 223 hẻm Phan Văn Vũ, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Tài Nha Trang; Mã số thuế: 4201203085; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hưng Phú; Mã số thuế: 4201075411; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46 B Trương Hán Siêu, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

8. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Sĩ; Mã số thuế: 4201136329; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

9. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Mỹ thuật T-H Nha Trang; Mã số thuế: 4201949187; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 117 Nguyễn Xiển, thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

10. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thành; Mã số thuế: 4200455058; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

11. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/11/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng Nha Trang; Mã số thuế: 4201826594; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 16.24 Đường 8C KĐT Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

12. Kể từ 15 giờ 30 phút 00 giây ngày 09/11/2023, Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Nguyên Toàn; Mã số thuế: 4201763369; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quãng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

13. Kể từ ngày 08/11/2023, Công ty TNHH TM XD Đức Phát; Mã số thuế: 4201883063; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 120A2 Trịnh Phong, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

14. Kể từ ngày 09/11/2023, Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nha Trang; Mã số thuế: 4201651993; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 77/28/17 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

15. Kể từ ngày 10/11/2023, Công ty TNHH Gia Hải; Mã số thuế: 4201195211; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 39/40 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.