10:07, 24/05/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 22/5/2023, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Nguyên Toàn; Mã số thuế: 4201763369; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 379 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ ngày 22/5/2023, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Tân Thạnh Phát; Mã số thuế: 4201338822; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: M6A Chợ Mới, tổ dân phố Thuận Phát, Phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ ngày 22/5/2023, Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và Xây dựng Khánh Việt; Mã số thuế: 4201786126; Địa chỉ: 246-248 Đại lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ ngày 19/5/2023, Công ty TNHH Hoàng Phú Thái; Mã số thuế: 4201299796; Địa chỉ: BT06-08, đường 28B, khu Đô thị Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.