11:01, 11/01/2022

Năm 2022, có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 11-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Sáng 11-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.


Năm 2021, có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đánh giá một số tiêu chí bị chậm; tỉnh đã thống nhất cho phép triển khai việc đánh giá, xác nhận trong quý I/2022. Năm 2022, có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Long (Vạn Ninh), Ninh An, Ninh Thượng (Ninh Hòa) và Diên Đồng (Diên Khánh); 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao.


Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thẩm định mức độ đạt chuẩn của các xã NTM, NTM nâng cao năm 2021. UBND TP. Nha Trang chuẩn bị các thủ tục thẩm định xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch xây dựng NTM đến năm 2025 và dự kiến phân bổ nguồn lực, kinh phí phục vụ chương trình này với lộ trình cụ thể từng năm, nhất là việc nghiên cứu, xây dựng những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao cho người dân; chủ động triển khai những phần việc trong xây dựng NTM, không trông chờ vào sự hỗ trợ của tỉnh, nhất là các tiêu chí về văn hóa, y tế, thu nhập…


H.Đ